M3/6A – Investitii in activitati non-agricole

Apelul de selectie nr. 2/2018 se poate descarca de AICI.

Ghid-M3_6A-Investitii-in-activitati-non-agricole-v2018
ATENȚIE: Documentul ”Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M3_6A” nu se aplică pentru această măsură.

Anexa_1_Model_Cerere_finantare_M3_6A_2018

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M3_6A

Anexa_3.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_3_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_4_Model_Contract_de_Finantare_M3_6A

Anexa_5_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa_5_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_6_Fisa_masurii_M3_6A-Investitii_in_activitati_non-agricole_2018

Anexa_7.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_7.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_7.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Anexa_8_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_10_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_11_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa_12_Declaratie-pe-propria-raspundere-a-beneficiarului-de-raportare-catre-GAL

Anexa_13_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Fisa_de_verificare_a_conformitatii_M3-6A

Fisa_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_si_selectie_M3-6A

Fisa_de_verificare_pe_teren_M3-6A

Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_M3-6A

Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_selecție_M3-6A

Metodologia_de_verificare_pe_teren_M3-6A

FORMULAR_VP02_FISA_VERIFICARE_PLATA_GAL_Tara_Vrancei

FORMULAR_VP01_FISA_VERIFICARE PLATA_TVA_GAL_TV

Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_Tara_Vrancei

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480