Despre noi

Denumirea de „Tara Vrancei” data Grupului de Actiune Local provine de la fosta provincie istorica cu acelasi nume, mentionata pentru prima data de catre Dimitrie Cantemir (carturar, domn al Moldovei) in opera sa ,,Descriptio Moldaviae”, apoi de catre scriitorul Alexandru Vlahuta in opera sa ,,Romania pitoreasca”. Initiatorii GAL Tara Vrancei au hotarat sa dea grupului numele de „Tara Vrancei” acesta fiind reprezentativ pentru zona, intrucat cea mai mare parte a localitatilor care fac parte, in prezent, din teritoriul GAL Tara Vrancei se suprapun peste vechea provincie istorica mentionata de Dimitrie Cantemir in scrierile sale.

Conform legendei, numele teritoriului provine de la Tudora Vrincioaia care ar fi gazduit, ospatat si incurajat in case ei pe domnul Moldovei Stefan cel Mare care, invins de turci, ratacea descurajat prin muntii bogati din tinut. Batrana romanca, vrednica si cu mare dragoste de neam, si-a trimis cei sapte feciori ai sai (Bodea, Spirea, Negrila, Birsan, Spulber, Pavel si Nistor) sa adune in graba toti tinerii aflati cu oile la pascut pe plaiurile muntilor, si mica ceata luptand vitejeste l-a ajutat pe domnitor sa-l invinga pe dusman. Ca rasplata pentru vitejia lor, legenda glasuieste ca domnitorul darui fiilor Vrincioaiei sapte munti pe care sa-i stapaneasca, ”din neam in neam, fara vreun amestec si tulburare din partea cuiva”. De la cei sapte feciori ai Babei Vrincioaia provine numele a sapte sate vrancene: Barsesti, Spinesti, Paulesti, Spulber, Negrilesti, Nistoresti si Bodesti, sate vrancene care s-au tranformat in timp si au devenit comunele care formeaza teritoriul GAL Tara Vrancei de astazi.

Grupul de Actiune Locala TARA VRANCEI este format din 15 comune, toate din judetul Vrancea (Barsesti, Cimpuri, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Paltin, Paulesti, Racoasa, Spulber, Tulnici, Valea Sarii, Vidra, Vizantea-Livezi, Vrincioaia).

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL TARA VRANCEI ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL TARA VRANCEI contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective propuse a se atinge:

– facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatatiilor;

– dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;

– dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;

– diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

– dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol;

– imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;

– integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);

GAL TARA VRANCEI cuprinde, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, o serie de masuri care demonstreaza caracterul integrator si de durata al actiunilor propuse si, in acelasi timp, capacitatea grupului de actiune locala de a aplica abordarea LEADER cu succes. Atragerea de tineri calificati reprezinta o metoda sustenabila de regenerare si consolidare a comunitatii GAL TARA VRANCEI. Abordarea acestei nevoi are legatura cu progresul social si economic in general, inclusiv cu imbunatatirea accesului la bunuri si servicii publice si private, la produsele alimentare si tehnice, la domeniile profesionale si educationale.

De asemenea, dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a infrastructurii aferente, crearea si mentinerea de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii si activitati care genereaza locuri de munca si un venit suplimentar sunt esentiale pentru imbunatatirea standardelor de viata din teritoriul GAL TARA VRANCEI. La nivelul zonei GAL, renovarea si dezvoltarea satelor si mai ales, imbunatatirea infrastructurii, protejarea resurselor de apa si aer nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un element esential in utilizarea eficienta a resurselor si protectia mediului.

Relevant de mentionat este, de asemenea, faptul ca, in etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locala, GAL TARA VRANCEI intentioneaza sa deruleze actiuni de cooperare (interteritoriale sau transnationale) cu obiectivul de a-si imbunatati perspectivele, de a obtine acces la informatii si idei noi, de a invata din experienta altor regiuni sau tari, de a stimula si sprijini inovarea, de a dobandi aptitudini si de a obtine mijloace pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate. Responsabilitatile actiunii/actiunilor de cooperare vor fi detaliate in cadrul proiectului de cooperare si, respectiv, in cadrul unui acord de cooperare asumat de catre toti partenerii care participa la proiect. Proiectul de cooperare va fi implementat sub responsabilitatea unui partener coordonator.

Prin actiunile sale specifice, strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL TARA VRANCEI va contribui la imbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului local al teritoriului, va determina diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatii rurale si va asigura imbunatatirea conditiilor generale de viata din comunitate. Prin urmare, viziunea de dezvoltare a teritoriului, creionata in urma procesului de elaborare a strategiei, este aceea de creare si dezvoltare de conditii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii, prin valorificarea potentialului existent, respectand principiul dezvoltarii durabile.

Un simbol al mostenirii culturale si, totodata, un centru al valorilor spirituale, teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Local Tara Vrancei are o frumusete aparte ce imbina armonios obiceiuri, traditii si mestesuguri proprii care s-au pastrat timp de sute de ani.

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480