M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

Apelul de selectie nr. 2/2018 se poate descarca de AICI.

Ghidul_solicitantului_M02-Investiții_în_exploatații_agricole_și_procesare_v2018
*ATENȚIE: prin ”produs local”, în procesul de evaluare și selecție GAL Țara Vrancei, se înțelege că materia primă este din teritoriul GAL Țara Vrancei sau produsul prelucrat este obținut în teritoriul GAL Țara Vrancei
**ATENȚIE: pentru calculul ratei de sprijin nerambursabil vă rugăm să verificați și Fișa Măsurii M2

Anexa_1_Cerere de finantare_M2_2A_Investitii_in_exploatatii_agricole_si_procesare

Anexa_2_Fisa_masurii_M2_2A-Investitii_in_exploatatii_agricole_si_procesare_2018

Anexa_3.1_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_4_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_5_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_6_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_7_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_8_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice

Anexa_9_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

Anexa_10_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_11_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA_12_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016

Anexa_13_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_14_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa_15_areale_STP

Anexa_16_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

ANEXA_17_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_18_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_19_Adresă_DGDR_AM_PNDR_nr_233578_din_13.10.2017

Anexa_20_Lista_detaliata_a_coeficientilor_Productiei_Standard_SO_2013

Anexa_21_Declaratie-pe-propria-raspundere-a-beneficiarului-de-raportare-catre-GAL-TaraVrancei

Fisa_de_verificare_a_conformitatii_M2_2A

Fisa_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_si_selectie_M2_2A

Fisa_de_verificare_pe_teren_M2_2A

Metodologia_de_verificare_a criteriilor_de_selecție_M2_2A

Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_M2_2A

Metodologia_de_verificare_pe_teren_M2_2A

FORMULAR_VP02_FISA_VERIFICARE_PLATA_GAL_Tara_Vrancei

FORMULAR_VP01_FISA_VERIFICARE PLATA_TVA_GAL_TV

Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_Tara_Vrancei

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480