M4/6B – Dezvoltarea satelor

APEL DE SELECȚIE ÎNCHIS LA DATA DE 31.12.2017

Se pot descărca următoarele documente:

NOU:
Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf
NOU:
Formularul VP – Fisa de verificare a conformitatii cererii de plata pentru Submasura 19.2

Apelul de selectie nr. 1/2017 se poate descarca de AICI.

Ghid final Măsura M4/6B – Dezvoltarea satelor
Erata la Ghidul Solicitantului Măsura M4/6B – Dezvoltarea satelor

Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format Word)
Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format PDF editabil cu Adobe Pro)
Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format Excel)

Anexa 2_Model Studiu de Fezabilitate (HG907)
(*solicitantii care fac achizitii simple pot trece ”Nu e cazul” la capitolele din Studiul de Fezabilitate care nu vizeaza obiectul proiectului lor)

Anexa 3_Recomandari analiza cost-beneficiu

Anexa 4_Model Contract de Finantare

Anexa 5_Fisa masurii M4/6B Dezvoltarea satelor

Anexa 6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 7_Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 9_Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de raportare catre GAL Tara Vrancei

Fisa de verificare a conformitatii M4/6B – Dezvoltarea satelor
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si selectie M4/6B – Dezvoltarea satelor
Fisa de verificare pe teren M4/6B – Dezvoltarea satelor
Metodologia de verificare a fisei de eligibilitate si selectie M4/6B – Dezvoltarea satelor
Metodologia de verificare pe teren M4/6B – Dezvoltarea satelor
Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Fisa masurii – M4/6B – Dezvoltarea satelor
Descarca fișa măsurii de aici.
Vizualizeaza:

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480