M3/6A – Investitii in activitati non-agricole

APEL DE SELECȚIE ÎNCHIS LA DATA DE 31.12.2017

Se pot descărca următoarele documente:

NOU:
Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf
NOU:
Formularul VP – Fisa de verificare a conformitatii cererii de plata pentru Submasura 19.2

Apelul de selectie nr. 1/2017 se poate descarca de AICI.

Ghid final Măsura M3/6A – Investiții în activități non-agricole

Anexa 1 – Cererea de finantare M3/6A

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M3_6A

Anexa_3.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa_3_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_3_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

Anexa_3_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_4_-_Model_Contract_de_Finantare_M3_6A

Anexa_5_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa_5_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_6_Fisa_masurii_M3_6A

Anexa_7.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_7.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_7.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_

Anexa_8_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_10_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa_11_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale
Fisa_de_verificare_a_conformitatii_ M3-6A_ Investitii_in_activitati_non-agricole
Fisa_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_si_selectie_M3-6A_Investitii_in_activitati_non-agricole
Fisa_de_verificare_pe_teren_M3-6A_Investitii_in_activitati_non-agricole
Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibiltate_M3-6A_Investitii_in_activitati_non-agricole
Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_selecție_M3-6A_Investitii_in_activitati_non-agricole
Metodologia_de_verificare_pe_teren_M3-6A_Investitii_in_activitati_non-agricole

Fisa masurii – M3/6A – Investitii in activitati non-agricole
Descarca de aici.
Vizualizeaza:

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480