M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

APEL DE SELECȚIE ÎNCHIS LA DATA DE 31.12.2017

Se pot descărca următoarele documente:

NOU:
Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf
NOU:
Formularul VP – Fisa de verificare a conformitatii cererii de plata pentru Submasura 19.2

Apelul de selectie nr. 1/2017 se poate descarca de AICI.

Ghid final Măsura M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

Anexa 1_Cerere Finantare M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare (format Word)

Anexa 2_Fisa masurii M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

Anexa_3_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_4_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_5_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_6_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

Anexa_7_Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa_8_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice

Anexa_9_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola_

Anexa_10_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_11_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA_12_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016

Anexa_13_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_14_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa_15_areale_STP

Anexa_16_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de raportare catre GAL Tara Vrancei

Fisa de verificare a conformitatii – M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si selectie-  M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare
Fisa de verificare pe teren – M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_- M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare
Metodologia de verificare a criteriilor de selecție – M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare
Metodologia de verificare pe teren – M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare

Fisa masurii – M2/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare
Descarca de aici.
Vizualizeaza:

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480