Masura M7/6A – Sprijin forfetar in activitati non-agricole

Informare: În urma Deciziei nr. 148/05.04.2023 a Comitetului Director al GAL Țara Vrancei, s-a aprobat închiderea din data de 05.04.2023 a sesiunii nr. 1/2023 a apelului de selecție din fonduri FEADR lansat în data de 01.03.2023  în urma depășirii pragului de supracontractare – în luna Martie 2023 la GAL Țara Vrancei au fost depuse 15 proiecte cu o valoare totală de 720.000 euro, față de fondul disponibil al măsurii de 566.114,42 euro fonduri FEADR (valoarea proiectelor depuse reprezintă 128% din valoarea alocării sesiunii).

Menționăm că închiderea sesiunii nr. 1/2023 a apelului de selecție lansat în data de 01.03.2023 din fonduri FEADR aferent acestei măsuri a fost făcută în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL – versiunea 12, care precizează stabilirea unui prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii când valoarea proiectelor depuse este de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

Notă: solicitantul va preciza în adresa de înaintare pentru depunerea proiectului pentru care dintre cele două apeluri de selecție (apel fonduri FEADR respectiv apel fonduri EURI) va face depunerea.

0_Ghidul_solicitantului_M7_6A-Sprijin-forfetar-in-activitati-non-agricole_2023.pdf

1_Anexa_1_Cerere_de_finantare_M7-6A.xlsm

2_Anexa_2_Model_Plan_de_afaceri.doc

3_Anexa_3_Contract_de_Finantare.docx

4_Anexa_4.1_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor.doc

5_Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile.doc

6_Anexa_5_Fisa_masurii_M7.6A.pdf

7_Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica.docx

8_Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis).docx

9_Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate.docx

10_Anexa_7_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat.pdf

11_Anexa_8_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice.doc

12_Anexa_9_Lista_ariilor_naturale_protejate.pdf

13_Anexa_10_-_Instrucțiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020 .doc

14_Anexa_11_Declaratie-pe-propria-raspundere-a-beneficiarului-de-raportare-catre-GAL.doc

15_Anexa_12_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02.doc

16_Anexa_13_Declaratie _AFIR_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal.doc

17_Anexa_14_Declaratie_GAL_consimtamant_prelucrare_date_personale_reprezentant_proiect.docx

18_Anexa_15_Declaratie_ca_nu_am_beneficiat_de_sprijin_financiar_nerambursabil_similar.docx

19_Fisa_de_verificare_a_conformitatii_M7-6A_2023.doc

20_Fisa_de_verificare_a_eligibilitatii_M7-6A_2023.doc

21_Fisa_de_verificare_teren_M7-6A_2023.doc

22_Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_M7-6A.docx

23_Fisa_verificare_conformitate_dosar_de_plata_1.pdf

24_Fisa_verificare_conformitate_dosar_de_plata_2.pdf

25_Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf

2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480