LEADER

Axa LEADER este finanţată prin Fondul European pentru  Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).Această axă are două obiective specifice, si anume:

  • Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor şi
  • Îmbunătăţirea guvernării locale.

Avantajele abordării de tip Leader sunt:

  • Răspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifică resursele locale;
  • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
  • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
  • Contribuie la îmbunătăţirea guvernării locale, favorizeazând dezvoltarea abordărilor inovative asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi economia locală şi contribuind astfel la diversificarea bazei economice şi întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale.
  • Promovează cooperarea şi inovaţia;
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.
2560
2000
1800
1600
1400
1200
1000
768
480