English
Lansare apel de selectie 2/2023 fonduri FEADR: M7/6A – Sprijin forfetar in activitati non-agricole
19 Oct 2023

Informare: În urma Deciziei nr. 157/21.11.2023 a Comitetului Director al GAL Țara Vrancei, s-a aprobat închiderea din data de 21.11.2023 a sesiunii nr. 2/2023 a apelului de selecție din fonduri FEADR lansat în data de 26.10.2023 în urma depășirii pragului de supracontractare – în luna Noiembrie 2023 la GAL Țara Vrancei au fost depuse 3 proiecte cu o valoare totală de 150.000,00 euro, față de fondul disponibil al măsurii de 50.000,00 euro fonduri FEADR (valoarea proiectelor depuse reprezintă 300% din valoarea alocării sesiunii).

Menționăm că închiderea sesiunii nr. 2/2023 a apelului de selecție lansat în data de 26.10.2023 din fonduri FEADR aferent acestei măsuri a fost făcută în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL – versiunea 12, care precizează stabilirea unui prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii când valoarea proiectelor depuse este de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

GAL Țara Vrancei lansează sesiunea de selecție proiecte nr. 2/2023 din fonduri FEADR pentru Măsura M7/6A – ”Sprijin forfetar în activități non-agricole” începând cu data de 19.10.2023.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI (fisier Google Drive) sau AICI.

Ghidul Solicitantului, formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile de verificare și fișa măsurii se pot descarca de pe aceasta PAGINA.

Varianta scurtă a apelului:
Data publicării: 19.10.2023
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/6A – 02/2023
Data lansării apelului de selecție: 26.10.2023
Data limită de depunere a proiectelor: sesiune continuă până la epuizarea fondurilor disponibil. În cazul unei supracontractări (valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii) se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M7/6A sunt:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Fondul disponibil în această sesiune: 66.114,42 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
• 50.000 euro/proiect atât pentru proiectele ce vizează activități de prestări servicii cât și pentru proiectele ce vizează activități de producție;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim;
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea eligibilă a investiției, acesta fiind acordat sub formă de sumă forfetară pe baza unui plan de afaceri în două tranșe, astfel:
• prima tranșă – 90% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare
• a doua tranșă – 10% din cunatumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Țara Vrancei pentru măsura M7/6A Sprijin forfetar pentru activități non-agricole sunt disponibile pe pagina de internet https://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri-de-finantare-2023/masura-m7-6a-sprijin-forfetar-in-activitati-non-agricole-2/, respectiv sunt valabile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la office@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960 sau vizitati www.tara-vrancei.ro

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.