English
MASURA – M7/6A – SPRIJIN FORFETAR IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE 2

Informare: În urma Deciziei nr. 157/21.11.2023 a Comitetului Director al GAL Țara Vrancei, s-a aprobat închiderea din data de 21.11.2023 a sesiunii nr. 2/2023 a apelului de selecție din fonduri FEADR lansat în data de 26.10.2023 în urma depășirii pragului de supracontractare – în luna Noiembrie 2023 la GAL Țara Vrancei au fost depuse 3 proiecte cu o valoare totală de 150.000,00 euro, față de fondul disponibil al măsurii de 50.000,00 euro fonduri FEADR (valoarea proiectelor depuse reprezintă 300% din valoarea alocării sesiunii).

Menționăm că închiderea sesiunii nr. 2/2023 a apelului de selecție lansat în data de 26.10.2023 din fonduri FEADR aferent acestei măsuri a fost făcută în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL – versiunea 12, care precizează stabilirea unui prag de supracontractare pentru închiderea sesiunii când valoarea proiectelor depuse este de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii.

0_Ghidul_solicitantului masura M7_6A-Sprijin-forfetar-in-activitati-non-agricole 2_2023.pdf

1_Anexa_1_Cerere de finantare 7-6A-2023.xlsm

2_Anexa_2_Model_Plan_de_afaceri.doc

3_Anexa_3_Contract_de_Finantare.docx

4_Anexa_4.1_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor.doc

5_Anexa_4_Lista_codurilor_CAEN_eligibile.doc

6_Anexa_5_Fisa_masurii_M7.6A.pdf

7_Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica.docx

8_Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis).docx

9_Anexa_6.3_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate.docx

10_Anexa_7_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat.pdf

11_Anexa_8_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice.doc

12_Anexa_9_Lista_ariilor_naturale_protejate.pdf

13_Anexa_10_Instrucțiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020 .doc

14_Anexa_11_Declaratie-pe-propria-raspundere-a-beneficiarului-de-raportare-catre-GAL.doc

15_Anexa_12_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02.doc

16_Anexa_13_Declaratie _AFIR_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal.doc

17_Anexa_14_Declaratie_GAL_consimtamant_prelucrare_date_personale_reprezentant_proiect.docx

18_Anexa_15_Declaratie_ca_nu_am_beneficiat_de_sprijin_financiar_nerambursabil_similar.docx

19_Fisa_de_verificare_a_conformitatii_M7-6A_2023.doc

20_Fisa_de_verificare_a_eligibilitatii_M7-6A_2023.doc

21_Fisa_de_verificare_teren_M7-6A_2023.doc

22_Metodologia_de_verificare_a_criteriilor_de_eligibilitate_M7-6A.docx

23_Fisa_verificare_conformitate_dosar_de_plata_1.pdf

24_Fisa_verificare_conformitate_dosar_de_plata_2.pdf

25_Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf

Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.