English
Propuneri pentru modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Tara Vrancei (02.03.2013)
26 Feb 2013

GAL Tara Vrancei invita partenerii, membrii GAL si persoanele interesate din tinutul “Tara Vrancei” sa propuna modificari ale Strategiei de Dezvoltare Locala care vor fi discutate in urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Grupului de Actiune Local ‘Tara Vrancei’ care va avea loc pe data de 3 Martie 2013.

Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala survine datorita nevoii de aliniere la ultima versiune a PNDR si a Ghidurilor Solicitantului pentru masurile de finantare prevazute in Planul de Dezvoltare Locala al GAL Tara Vrancei, dar si din cauza solicitarilor primite din partea beneficiarilor in primul an de implementare al GAL Tara Vrancei.

Printre propunerile actuale se numara:

– realocari bugetare intre masurile de tip 41 incluse in planul de dezvoltare locala Tara Vrancei cu scopul de a facilita implementarea masurilor la nivel de GAL si, totodata, de a raspunde nevoilor reale de finantare identificate in teritoriul Tara Vrancei in urma lansarii apelurilor de selectie din anul trecut. Realocarile bugetare vor fi directionate catre masurile pentru care exista o cerere ridicata de proiecte in zona;

– completarea cu alte actiuni eligibile si/sau a cheltuielilor/costurilor neeligibile a Fiselor Masurilor prevazute in planul de dezvoltare, conform noilor prevederi din Programul National de Dezvoltare Rurala si din Ghidurile Solicitantului publicate pe APDRP;

Va asteptam cu propuneri de modificare a Strategiei pana la data de 02 Martie 2013, la sediul din comuna Naruja, telefon fix 0237.677.380, mobil 0730.162.766, 0767.768.010 sau email office@tara-vrancei.ro. GAL Tara Vrancei mentioneaza ca modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala care se va realiza in Adunarea Generala din 3 Martie 2013 nu va schimba criteriile de selectie pe baza carora GAL Tara Vrancei a fost selectat, iar noile actiuni vor fi in concordanta cu obiectivele si prioritatile generale ale strategiei.

 

 

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.