English
NOTĂ privind implementarea strategiei de dezvoltare locală
18 Feb 2021

GAL Țara Vrancei vă informează cu privire la Nota DGDR AM PNDR 23.12.2020 referitoare la implementarea strategiei de dezvoltare locală, din care subliniem:
– stabilirea calendarului de lansare a apelurilor de selecție trebuie să aibă în vedere posibilitatea implementării și finalizării proiectelor contractate până la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea că ultima cerere de plată a beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023;
– acordarea unei atenții deosebite măsurilor dedicate beneficiarilor autorități publice care trebuie să respecte legislația și procedurile aferente achizițiilor publice pentru a căror derulare este necesară o perioadă mai mare de timp;
– includerea în documentația de accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2023, cât și a termenului de depunere a ultimei cereri de plată – 30.09.2023;

Nota integrală:

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.