English
Lansare apel de selectie Masura M4/6B-Dezvoltarea Satelor (28.06.2017)
28 Jun 2017

GAL Țara Vrancei lansează primul apel de selecție proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Dezvoltarea satelor” începând cu data de 28.06.2017.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI.

Formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile si fisa masurii se pot descarca de pe aceasta PAGINA.

Varianta scurtă a apelului:

Data publicării: 28.06.2017
Data lansării apelului de selecție: 28.06.2017
Măsura lansată prin apelul de selecție: M4/6B Dezvoltarea satelor
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/6B sunt:
* Autoritățile publice locale comune și orașe/ municipii până în 20.000 locuitori.
* Organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații.
* Alte forme asociative înființate în conformitate cu legislația în vigoare.
Fondul disponibil disponibil în acea sesiune: 1.699.000 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (întrucât prin această măsură se finanțează fie operațiuni negeneratoare de venit, fie operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică);
Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2017
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Tara Vrancei pentru măsura M4/6B Dezvoltarea satelor sunt disponibile pe pagina de internet http://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri/m46b-dezvoltarea-satelor, respectiv sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: e-mail galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, 0767.874.215, www.tara-vrancei.ro sau la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, jud. Vrancea.

    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.