English
GAL Tara Vrancei – Lansarea primei sesiuni de cereri proiecte (9.04 – 23.05.2012)
9 Apr 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

Data publicării: 06.04.2012

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea, în perioada 9 aprilie – 23 mai 2012, a primei sesiuni de cereri proiecte pentru Măsura 411 şi Măsura 413, pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală conform Măsurilor de investiţii din cadrul PNDR prezentate mai jos:

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121-Modernizarea exploataţilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Ghidul Solicitantului pentru toate măsurile şi Planul de Dezvoltare Locală sunt prezentate pe website-ul www.tara-vrancei.ro. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul www.tara-vrancei.ro.

Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiecte este: 23 mai 2012, ora 12.00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management.  GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”.

Apelul de lansare al acestei sesiuni de cereri proiecte care contine toate informatiile necesare (inclusiv cerintele minime de conformitate si elegibilitate, punctajele aferente fiecarei masuri de finantare) le gasiti aici.

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi  www.tara-vrancei.ro .

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.