English
ERATA la Raportul de selectie nr. 2250/03.02.2021 aferent M3/6A
2 Jun 2021

ERATĂ la Raportul de selecție nr. 2250/03.02.2021 pentru măsura de finanțare M3/6A – Investiții în activități non-agricole

În urma transmiterii Notificării E3.4L – Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare, cu numărul 70/25.05.2021 din partea SLINA-CE CRFIR-Constanța, înregistrată la GAL Țara Vrancei cu numărul 2292/26.05.2021, s-a solicitat refacerea Raportului de Selecție nr. 2250/03.02.2021 pentru corectarea valorii ajutorului public nerambursabil, valoare aferentă proiectului depus de către solicitantul SC SAROPAULINO SRL.

Valoarea eligibilă a proiectului conform cererii de finanțare este de 50.305 euro, procentul de cofinanțare de 90% reprezentând 45.274,50 euro aferent ajutorului public nerambursabil. Din cauza unei rotunjiri, în planul financiar din formularul ”Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate v2020” a fost trecută valoarea de 45.275 euro pentru ajutorul public nerambursabil.

Astfel, pentru a corecta valoarea rotunjită s-au refăcut primele două pagini ale Raportului de Selecție, valoarea corectă pentru ajutorul public acordat proiectului SC SAROPAULINO SRL fiind 45.274,50 Euro.

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.