English
Apel de lansare al sesiunii de cereri proiecte in cadrul GAL Tara Vrancei (22.05.2012)
22 May 2012

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei”

Data publicării: 22.05.2012

Grupul de Acţiune Locală „Ţara Vrancei” anunţă lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru Măsura 122 – Îmbunătățirea valorii economice a pădurii începând cu data de 21 mai 2012 ora 8.00 până la data de 16 iunie 2012 ora 12.00. Pentru măsurile 121, 312, 313 și 322 termenul limită de depunere a proiectelor se prelungește până la data de 16 iunie 2012 ora 12.00.

Fondurile nerambursabile pentru dezvoltare rurală conform Măsurilor de investiţii din cadrul PNDR sunt prezentate mai jos:

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 121-Modernizarea exploataţilor agricole sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 122-Îmbunătățirea valorii economice a pădurii sunt de 300.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 122 este de 50.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 312-Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi sunt de 500.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 312 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 43.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 313-Încurajarea activităţilor turistice sunt de 600.000 Euro şi suma medie nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 313 este de 35.000 euro dar nu mai mult de 42.000 euro.

– Fondurile totale disponibile pentru Măsura 322-Renovarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru econonomia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale sunt de 600.000 Euro şi suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 322 este de 50.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Ţara Vrancei” (loc. Năruja, jud. Vrancea), în intervalul orar 09:00–14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. Procedura de selecţie este afişată pe site-ul www.tara-vrancei.ro.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în această sesiune se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management.  GAL „Ţara Vrancei” îi va notifica în scris şi prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “Ţara Vrancei”.

Pentru mai multe informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi la office@tara-vrancei.ro, galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725-894.960 sau vizitaţi www.tara-vrancei.ro .

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.