English
Anunț lansare proiect de cooperare – CONTUR – COoperare Națională pentru Turism Rural
13 Feb 2024

Asociația Grupul de Acțiune Local Țara Vrancei, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării și Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani – coordonator, a început implementarea proiectului de cooperare ”CONTUR – Cooperare Națională pentru Turism Rural” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER – sub-Măsura 19.3 – componenta B.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea durabilă a microregiunilor prezentate de cele trei Grupuri de Acțiune Locală partenere – GAL Țara Vrancei, GAL Clisura Dunării și FDZR Bârgău-Călimani – ca urmare a stimulării și promovării turismului sustenabil prin valorificarea local, inclusiv a mai multor arii naturale protejate, situri Natura 2000, promovarea producătorilor locali, a identității şi culturii locale, dezvoltarea diverselor forme de parteneriat și cooperare prin acțiuni inovative.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1. Valorificarea într-o manieră inovatoare potențialul turistic local, promovarea traseelor turistice/tematice care integrează obiectivele patrimoniului cultural și de mediu cu meșteșugurile și producătorii locali, gastronomia artizanală locală, generând evenimente culturale de cunoaștere și socializare organizate pe teritoriul fiecărui GAL partener.
OS2. Implicarea a cel puțin 40 producători locali, care derulează activități individuale, în asociații, grupuri și parteneriate ale acestora în promovarea, brandingul, marketingul și publicitatea produselor locale vizând valorificarea superioară a acestora în teritoriul celor 3 GAL-uri partenere, derulând activități comune care implică conlucrarea producătorilor locali din cele 3 microregiuni.
OS3. Promovarea identității şi culturii locale a celor 3 teritorii GAL în cadrul unor evenimente derulate cu implicarea producătorilor și a altor actori locali (artiști, autorități etc) pentru atragerea turiștilor în teritoriu, pe perioada de implementare a proiectului.
OS4. Promovarea formelor asociative și valorificarea produselor locale prin accesarea de piețe noi, crearea și promovarea de lanțuri scurte de producție și desfacere.
OS5. Promovarea asociativității în rândul producătorilor, meșteșugarilor și structurilor implicate în turism la nivel local în cele 3 teritorii GAL implicate în proiect în cadrul acțiunilor comune derulate.

Rezultate planificate GAL Țara Vrancei pentru:
Activitatea 1 – Trasee Locale: o hartă turistică realizată pe Ruta Țării Vrancei și 2 evenimente recreative, competiționale realizate pentru promovarea traseului ”Ruta Țării Vrancei”.
Activitatea 2 – Seminarii pentru producătorii locali: Un seminar organizat pe teritoriul GAL Țara Vrancei pe tema Schemelor de calitate și a Punctelor de Gastronomie Locală.
Activitatea 3 – Evenimente culturale locale: Un eveniment cultural artistic organizat pe teritoriul GAL Țara Vrancei.
Activitatea 4 – Culegere de forme de asociativitate: O culegere care va cuprinde informații despre Obștile Vrâncene din teritoriul GAL Țara Vrancei realizată pe baza metodologiei comune celelalte două GAL-uri partenere și publicată online.
Activitatea 5 – Sprijin pentru producătorii locali: un dosar de înregistrare marca ”Produs în Țara Vrancei” depus la OSIM.
Activitatea 6 – Promovarea teritoriilor GAL și a proiectului: minim 5 anunțuri privind activitățile din cadrul proiectului publicate în presa locală, 4 spoturi de promovare a teritoriului și activităților din proiect realizate; un website de promovare a proiectului realizat.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului: 414.885,54 euro
Valoarea totală a finanțării nerambursabile GAL Țara Vrancei: 84.552,54 euro
Durata de implementare a proiectului: 20 de luni – 17 noiembrie 2023 – iulie 2025

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.