English
19.1 – ”Strategii durabile – împreună pentru o comunitate implicată”
16 Oct 2023

Asociația GAL Țara Vrancei realizează un nou pas în vederea consolidării teritoriului în noua perioadă de programare 2023-2027 prin implementarea proiectului ”Strategii durabile – împreună pentru o comunitate implicată”, finanțat prin Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER, Sub-măsura – 19.1 Sprijin pregătitor.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Țara Vrancei 2023-2027, prin implicarea actorilor locali din sectorul public, privat, a societății civile și comunităților din UAT-urile de pe teritoriul GAL Țara Vrancei pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală care să răspundă nevoilor identificate și principiilor LEADER.

Va urma o perioadă de consultări, întâlniri de animare și realizarea unui nou cadru strategic pentru finanțările europene din următorul program, menite să susțină dezvoltarea și consolidarea teritoriului Țara Vrancei.

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.