English
GAL Tara Vrancei

Grupul de Actiune Locala TARA VRANCEI este format din 15 comune, toate din judetul Vrancea (Barsesti, Cimpuri, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Paltin, Paulesti, Racoasa, Spulber, Tulnici, Valea Sarii, Vidra, Vizantea-Livezi, Vrincioaia).

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL TARA VRANCEI ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL TARA VRANCEI contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective propuse a se atinge:

– facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatatiilor;

– dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL TARA VRANCEI, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;

– dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;

– diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

– dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol;

– imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;

– integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul  GAL TARA VRANCEI, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);

GAL TARA VRANCEI cuprinde, in cadrul strategiei de dezvoltare locala, o serie de masuri care demonstreaza caracterul integrator si de durata al actiunilor propuse si, in acelasi timp, capacitatea grupului de actiune locala de a aplica abordarea LEADER cu succes. Atragerea de tineri calificati reprezinta o metoda sustenabila de regenerare si consolidare a comunitatii GAL TARA VRANCEI. Abordarea acestei nevoi are legatura cu progresul social si economic in general, inclusiv cu imbunatatirea accesului la bunuri si servicii publice si private, la produsele alimentare si tehnice, la domeniile profesionale si educationale.

De asemenea, dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a infrastructurii aferente, crearea si mentinerea de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii si activitati care genereaza locuri de munca si un venit suplimentar sunt esentiale pentru imbunatatirea standardelor de viata din teritoriul GAL TARA VRANCEI. La nivelul zonei GAL, renovarea si dezvoltarea satelor si mai ales, imbunatatirea infrastructurii, protejarea resurselor de apa si aer nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un element esential in utilizarea eficienta a resurselor si protectia mediului.

Relevant de mentionat este, de asemenea, faptul ca, in etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locala, GAL TARA VRANCEI intentioneaza sa deruleze actiuni de cooperare (interteritoriale sau transnationale) cu obiectivul de a-si imbunatati perspectivele, de a obtine acces la informatii si idei noi, de a invata din experienta altor regiuni sau tari, de a stimula si sprijini inovarea, de a dobandi aptitudini si de a obtine mijloace pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate. Responsabilitatile actiunii/actiunilor de cooperare vor fi detaliate in cadrul proiectului de cooperare si, respectiv, in cadrul unui acord de cooperare asumat de catre toti partenerii care participa la proiect. Proiectul de cooperare va fi implementat sub responsabilitatea unui partener coordonator.

Prin actiunile sale specifice, strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului GAL TARA VRANCEI va contribui la imbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului local al teritoriului, va determina diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatii rurale si va asigura imbunatatirea conditiilor generale de viata din comunitate. Prin urmare, viziunea de dezvoltare a teritoriului, creionata in urma procesului de elaborare a strategiei, este aceea de creare si dezvoltare de conditii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii, prin valorificarea potentialului existent, respectand principiul dezvoltarii durabile.

Un simbol al mostenirii culturale si, totodata, un centru al valorilor spirituale, teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Local Tara Vrancei are o frumusete aparte ce imbina armonios obiceiuri, traditii si mestesuguri proprii care s-au pastrat timp de sute de ani.

    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.