English
Ce reprezinta GAL (Grup de Actiune Locala)?

Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală (denumit în continuare GAL), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii.
La nivel de decizie, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.
În ce priveşte forma de constituire a acestora, în statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale, şi anume: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţi locale sau regionale, societăţi comerciale, cooperative GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.
GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia. Această strategie trebuie să facă obiectul unui consens larg la nivelul tuturor actorilor. Ea are la bază o analiză-diagnostic a teritoriului care are ca obiectiv prezentarea unei situaţii complete a teritoriului şi reperarea punctelor forte şi slabe pentru a putea identifica priorităţile de dezvoltare. Aceasta se realizată în partenariat cu totalitatea actorilor potenţiali din teritoriu care trebuie asociaţi din stadiul cel mai incipient cu putinţă în demersul de dezvoltare. Cei implicaţi pot fi:

  • Persoane fizice şi/sau asociaţii ale lor care reprezintă interesele sferei sociale-nonprofit;
  • Agenţi economici interesaţi;
  • Administraţii locale, instituţile publice judeţene, regionale, naţionale, europene care au ca atribuţii realizarea de politicii regionale, armonizarea politicilor sectoriale şi teritoriale.

Este important ca în cadrul GAL-ului partea privată şi sectorul non-profit să reprezinte majoritatea şi nu sectorul public. Responsabilitatea comună creează premise pentru rezolvarea problemelor şi realizarea echilibrului între posibilităţi şi necesităţi.
Programul Leader scoate la suprafaţă ideile de dezvoltare „adormite” care nu pot fi acceptate prin sistemul administrativ tradiţional.
În program participă zone rurale care formează o unitate omogenă din punct de vedere istoric, economic, social, geografic, unde:

  • numărul locuitorilor este între 10 000 şi 100 000, şi densitatea populaţiei nu depăşeşte 120 pers/kmp şi
  • oamenii sunt deschişi la colaborare şi vor să realizeze un nou cadru instituţional, parteneriat în vederea dezvoltării microregiunii.
Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.