English
Lansare apel de selectie Masura M5/6B – Investitii in infrastructura sociala
15 Mar 2018

GAL Țara Vrancei lansează al doilea apel de selecție proiecte pentru Măsura M5/6B – ”Investiții în infrastructura socială” începând cu data de 22.03.2018.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI.

Formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile de verificare și fișa măsurii se pot descarca de pe aceasta PAGINA.

Varianta scurtă a apelului:
Data publicării: 15.03.2018
Data lansării apelului de selecție: 22.03.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: M5/6B – Investiții în infrastructura socială

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/6B sunt:
*Autorități publice locale prin structuri specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației publice locale și autorități executive din unitățile administrativ teritoriale organizate la nivel de comună/oraș/municipiu (oraș sau municipiu până în 20.000 locuitori);
*Unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;
*Organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații;
*Culte recunoscute de lege;
*Parteneriate între beneficiarii enumaraţi mai sus;
*GAL Țara Vrancei, pentru operațiunile de interes public ce vizează infrastructura socială, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fondurile disponibile pentru această măsură în acestă sesiune: 100.000 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 100.000 de euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru operațiuni negeneratoare de venit sau operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică;

Data limită de depunere a proiectelor: 22.06.2018. În cazul unei supracontractări (valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii) se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Tara Vrancei pentru măsura M5/6B – Investiții în infrastructura socială și sunt disponibile pe pagina de internet http://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri/m56b-investitii-infrastructura-sociala , respectiv sunt disponibile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: e-mail galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, www.tara-vrancei.ro sau la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, jud. Vrancea.

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.