English
Lansare apel de selecție Măsura M3/6A – Investiții în activități non-agricole (03.10.2017)
3 Oct 2017

GAL Țara Vrancei lansează primul apel de selecție proiecte pentru Măsura M3/6A – ”Investiții în activități non-agricole” începând cu data de 03.10.2017.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI.

Formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile si fisa masurii se pot descarca de pe această PAGINĂ.

Varianta scurtă a apelului:

Data publicării: 03.10.2017
Data lansării apelului de selecție: 03.10.2017
Măsura lansată prin apelul de selecție: M3/6A ”Investiții în activități non-agricole”
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M3/6A sunt:
*Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐ups) din spațiul rural.
*Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondul disponibil în aceasta sesiune: 158.204 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 55.000 de euro/proiect;
o Intensitatea sprijinului: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2017
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Tara Vrancei pentru măsura M3/6A ”Investiții în activități non-agricole” sunt disponibile pe pagina de internet http://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri/m36a-investitii-activitati-non-agricole, respectiv sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: e-mail galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, 0745.918.958, www.tara-vrancei.ro sau la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, jud. Vrancea.

    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.