English
Lansare apel de selectie Masura M2/2A-Investitii in exploatatii agricole si procesare (26.07.2017)
26 Jul 2017

GAL Țara Vrancei lansează primul apel de selecție proiecte pentru Măsura M2/2A – ”Investiții în exploatații agricole și procesare” începând cu data de 26.07.2017.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI.

Formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile si fisa masurii se pot descarca de pe aceasta PAGINA.

Varianta scurtă a apelului:

Data publicării: 26.07.2017
Data lansării apelului de selecție: 26.07.2017
Măsura lansată prin apelul de selecție: M2/2A Investiții în exploatații agricole și procesare
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/6B sunt:
* Pentru investițiile în exploatațiile agricole:
Fermierii definiți conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul GAL Țara Vrancei și care desfășoară o activitate agricolă.
* Pentru investițiile în procesarea/marketingul produselor agricole:
Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile de producători și alte forme asociative înființate conform legislației în vigoare.
Fondul disponibil disponibil în acea sesiune: 260.004 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 100.000 de euro/proiect;
o Rata sprijinului nerambursabil acordată este de maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în conformitate cu prevederile din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2017.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Tara Vrancei pentru măsura M2/2A Investiții în exploatații agricole și procesare și sunt disponibile pe pagina de internet http://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri/m22a-investitii-exploatatii-agricole-si-procesare, respectiv sunt disponibile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: e-mail galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960, 0767.874.215, www.tara-vrancei.ro sau la sediul GAL Țara Vrancei din comuna Năruja, jud. Vrancea.

    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.