English
Lansare apel de selectie 1/2023 fonduri EURI: M7/6A – Sprijin forfetar in activitati non-agricole
22 Feb 2023

GAL Țara Vrancei lansează sesiunea de selecție proiecte nr. 1/2023 din fonduri EURI pentru Măsura M7/6A – ”Sprijin forfetar în activități non-agricole” începând cu data de 01.03.2023.

Conținutul apelului detaliat poate fi descărcat de AICI (fisier Google Drive) sau AICI.

Ghidul Solicitantului, formularul Cererii de Finanțare, anexele aferente, fișele de verificare, metodologiile de verificare și fișa măsurii se pot descarca de pe aceasta PAGINA.

Notă: solicitantul va preciza în adresa de înaintare pentru depunerea proiectului pentru care dintre cele două apeluri de selecție (apel fonduri FEADR respectiv apel fonduri EURI) va face depunerea.

Varianta scurtă a apelului:

Data publicării: 22.02.2023
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/6A – 01/2023
Data lansării apelului de selecție: 01.03.2023
Data limită de depunere a proiectelor: sesiune continuă până la epuizarea fondurilor disponibile sau până la data de 31.12.2023. În cazul unei supracontractări (valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii) se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M7/6A sunt:
• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Fondul disponibil disponibil în această sesiune: 158.525,59 euro
o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:
• 50.000 euro/proiect pentru proiectele ce vizează activități de prestări servicii;
• 70.000 euro/proiect pentru proiectele ce vizează activități de producție;
o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim;
o Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea eligibilă a investiției, acesta fiind acordat sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Țara Vrancei pentru măsura M7/6A Sprijin forfetar pentru activități non-agricole sunt disponibile pe pagina de internet https://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri-de-finantare-2023/masura-m7-6a-sprijin-forfetar-in-activitati-non-agricole , respectiv sunt valabile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la office@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960 sau vizitati www.tara-vrancei.ro

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.