English
Informare – suma disponibilă măsura M3/6A
19 Oct 2019

În cadrul Comitetului de Selecție GAL Țara Vrancei din 19.09.2019, pentru Măsura M3/6A – ”Investiții în activități non-agricole” a fost selectată de GAL ca fiind conformă și eligibilă cererea de finanțare cu titlul ”DEZVOLTAREA BOGIU IONEL PFA PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE”, solicitant BOGIU IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, înregistrată la GAL Țara Vrancei cu nr. 27/13.09.2019, valoare ajutor financiar nerambursabil GAL de 39.026,14 Euro, conform Raportului de Selecție nr. 2070/19.09.2019.

În urma primirii din partea OJFIR Vrancea a Fișei de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) prin care cererea de finanțare cu titlul ”DEZVOLTAREA BOGIU IONEL PFA PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE”, solicitant BOGIU IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, a fost declarată neconfomă, vă informăm că valoarea ajutorului financiar nerambursabil GAL aferentă acestei cereri de finanțare, respectiv 39.026,14 Euro, va fi din nou disponibilă în cadrul apelului de selecție pentru Măsura M3/6A – ”Investiții în activități non-agricole”, suma totală disponibilă acum fiind de 91.976,00 Euro.

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.