English
M4/6B – Dezvoltarea satelor

APEL DE SELECȚIE ÎNCHIS LA DATA DE 31.12.2017

Se pot descărca următoarele documente:

NOU:
Procedura_verificare_cereri_de_plata_GAL_TV.pdf
NOU:
Formularul VP – Fisa de verificare a conformitatii cererii de plata pentru Submasura 19.2

Apelul de selectie nr. 1/2017 se poate descarca de AICI.

Ghid final Măsura M4/6B – Dezvoltarea satelor
Erata la Ghidul Solicitantului Măsura M4/6B – Dezvoltarea satelor

Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format Word)
Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format PDF editabil cu Adobe Pro)
Anexa 1_Cerere de Finantare M4/6B – Dezvoltarea satelor (format Excel)

Anexa 2_Model Studiu de Fezabilitate (HG907)
(*solicitantii care fac achizitii simple pot trece ”Nu e cazul” la capitolele din Studiul de Fezabilitate care nu vizeaza obiectul proiectului lor)

Anexa 3_Recomandari analiza cost-beneficiu

Anexa 4_Model Contract de Finantare

Anexa 5_Fisa masurii M4/6B Dezvoltarea satelor

Anexa 6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 7_Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 8_Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 9_Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului de raportare catre GAL Tara Vrancei

Fisa de verificare a conformitatii M4/6B – Dezvoltarea satelor
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si selectie M4/6B – Dezvoltarea satelor
Fisa de verificare pe teren M4/6B – Dezvoltarea satelor
Metodologia de verificare a fisei de eligibilitate si selectie M4/6B – Dezvoltarea satelor
Metodologia de verificare pe teren M4/6B – Dezvoltarea satelor
Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Fisa masurii – M4/6B – Dezvoltarea satelor
Descarca fișa măsurii de aici.
Vizualizeaza:

Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.