English
Ce reprezinta un PDL (Plan de Dezvoltare Locala)?

Activităţile sprijinite de programul LEADER

Strategii de dezvoltare rurală integrate cu caracter experimental
Din fondurile obţinute pentru implementarea programelor definite grupurile de acţiune locale prin apeluri locale de propunere vor selecta beneficiarii finali. Cofinanţarea oferită pentru beneficiar este în general de 75%. La implementarea proiectelor trebuie să respecte regulile şi procedurile financiare generale. Comisia dă întâiătate acelor concepţii de dezvoltare care au în vedere crearea de noi locuri de muncă sau oferă activităţi şi ocupaţii pentru femei şi tineri.

Cooperare teritorială şi internaţională
Programul LEADER  sprijină schim,burile de experienţă  şi proiectele comune între statele membre.

Construirea reţelei spaţiilor rurale
Comisia Europeană a sprijinit realizarea unei reţele la nivelul UE care să fie accesibilă fiecărei regiuni rurale. Orice regiune rurală are posibilitatea de a participa în această reţea indiferent dacă obţine finanţare LEADER. Participarea în reţea a organismelor care au participat în fazele precedente ale programului LEADER este obligatorie pentru crea posibilitatea de a accesa rezultatele obţinute.
Caracterul special al programului se manifestă prin faptul că pornind de la conceptul de dezvoltare sustenabilă iau în considerare limitele şi posibilităţile regiunii, factorii economici, culturali, sociali şi de mediu

Programul Leader în România
În România programul Leader a fost abordat în cadrul seminariilor şi programelor de asistenţă tehnică derulate încă înainte de 1 ianuarie 2007, amintind aici programul de asistenţă tehnică oferit de Ambasada Marii Britanii, seminarul organizat de MAPDR în septembrie 2005, Convenţia de Twinning RO 2004 IB AG 05 etc. Totodată MAPDR a organizat şi o sesiune de selecţie a posibilelor teritorii Leader, în baza căreia reprezentanţi ai teritoriilor acceptate au participat la un seminar de pregătire pe programul Leader, beneficiind de aportul adus de experţii francezi în acest domeniu. Au fost organizate două astfel de seminarii. Scopul acestor sesiuni de instruire a fost acela de informa şi a pregăti reprezentanţii delegaţi ai teritoriilor selectate despre abordarea programului Leader şi de a-i mobiliza pe aceştia în vederea constituirii unor grupuri de acţiune locală.
În cadrul Convenţiei de Twinning RO 2004 IB AG 05 etc. au fost efectuate o serie de vizite cu scopul de a obţine informaţii privind situaţia economică şi socială, existenţa strategiilor pentru dezvoltarea locală şi a parteneriatelor public-private, informarea actorilor locali cu privire la intenţiile MAPDR de a introduce programul Leader înainte de aderarea în UE şi pentru a obţine cooperarea acestora.

În ceea ce priveşte actorii ce pot fi implicaţi în programul Leader, experţii au identificat, pe lângă prezenţa unor ONG-uri multisectoriale şi prezenţa unor grupuri, diferite de cele definite de Leader – persoane sau familii care lucrează împreună pentru desfăşurarea de activităţi agricole.  Alianţele asociative sunt de 2 tipuri: – mici/medii, spontan înfiinţate cuprinzând de la familiile a 2 fraţi până la 40 de membri sau mai mult, de obicei rude sau vecini, cu o structură de management plată şi – mari, înregistrate oficial, întemeiate pe fostele “colective”, cu o structură de management ierarhică, câţiva membri activi cu funcţie de conducere şi membri mai puţin activi ce primesc plata adesea în natură.
În urma acestui studiu, au fost identificate în România următoarele zone de interes pentru abordarea Leader:
1. Turism rural şi agro-turism, turism cultural
2. Promovarea meşteşugurilor, a băuturilor şi mâncărurilor tradiţionale locale
3. Îmbunătăţirea mediului natural/artificial/social/cultural:

  • conservarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local
  • restaurarea peisajului şi patrimoniului

4. Produse ecologice şi agricultură ecologică
5. Training prin:

  • furnizarea de cursuri de instruire şi educare
  • instruire specializată şi îmbunătăţirea aptitudinilor

6. Diversificarea activităţilor, alternative cum ar fi:

  • Creşterea albinelor (miere de albine şi produse derivate)
  • Acvacultură, crescătorii de peşti (păstrăvi, crapi, etc.)
  • Plante medicinale şi aromate, fructe de pădure
  • Ciuperci

7. Protecţia mediului – tehnici de reciclare şi compostare a resturilor legumelor ecologice
8. Servicii – educaţie antreprenorială şi instruire, incubatoare rurale pentru afaceri, fonduri de garantare şi împrumut, sprijin pentru start-upuri, colectarea laptelui şi produselor agricole, procesare, mecanizare.
9. Silvicultură şi procesarea lemnului – mobilă, împăduriri, pepiniere

Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.