English
Erata la Raportul de Selectie din 03.12.2019 pentru masura M3/6A
20 Jan 2020

În urma primirii din partea OJFIR Vrancea a Notei de Atenționare nr. 65/13.01.2020, înregistrată la GAL Țara Vrancei cu nr. 2111/14.01.2020, cu privire la evaluarea punctajului de selecție pentru proiectul ”Dezvoltarea BOGIU IONEL PFA prin dotarea cu echipamente” – solicitant Bogiu Ionel Persoană Fizică Autorizată, depus la GAL Țara Vrancei și selectat prin Raportul de Selecție nr. 2100/03.12.2019 pentru măsura M3/6A – ”Investiții în activități non-agricole”,
din cauza unei interpretări eronate a evaluatorilor la criteriul CS3, a fost necesară întocmirea unei Erate la Raportul de Selecție nr. 2100/03.12.2019 prin care s-a revizuit punctajul criteriului CS3 de evaluare al proiectului ”Dezvoltarea BOGIU IONEL PFA prin dotarea cu echipamente” – solicitant Bogiu Ionel Persoană Fizică Autorizată, înregistrat la GAL Țara Vrancei cu nr. 29/20.11.2019, după cum urmează:
– La CS1 au fost acordate 35 de puncte deoarece solicitantul nu a obținut anterior sprijin financiar pentru investiții similare.
– La CS2 au fost acordate 60 de puncte deoarece prin proiect se creează cel puțin 2 locuri de muncă/45.371 euro investiți.
– La CS3 nu se acordă punctaj deoarece proiectul nu contribuie la promovarea identității locale, a tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei.
TOTAL punctaj: 95 de puncte.

Publicăm ERATA la Raportul Final de Selecție nr. 2100/03.12.2019 aferent proiectelor selectate pentru măsura M3/6A – ”Investiții în activități non-agricole”, avizată de CRDJ Galati.

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.