English
Disciplina ”Educație pentru Patrimoniu cultural” în programa școlară 2016-2017
21 Sep 2016

Începând cu acest an școlar 2016-2017, în programa școlară a fost introdusă ca materie opțională disciplina ”Educație pentru Patrimoniu Cultural”, printr-un protocol semnat între Ministerul Culturii și Ministerul Educației. Este o disciplină foarte importantă pentru o mai bună conservare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial, prin acțiuni concrete de identificare, cercetare, inventariere și promovare a acestora. În acest moment patrimoniul cultural imaterial din România este încă bogat dar și extrem de vulnerabil în ceea ce privește măsurile de salvgardare.

Considerăm că un astfel de program de educație instituționalizată prin care să se conserve și să se pună în valoare patrimoniul cultural național și local, prin educația elevilor în școală sau a adulților, va putea duce la salvarea acestui patrimoniu cultural unic, rădăcina existenței românismului pe aceste meleaguri.

Un prim pas în acest program l-a făcut Liceul ”Simion Mehedinți” din Vidra, Țara Vrancei, care a introdus acest opțional în programa sa pentru anul școlar în curs. În acest demers, alături de elevii Liceului va fi și GAL Țara Vrancei, împreună dorindu-ne să conservăm și să promovăm patrimoniul bogat al Țării Vrancei, unic prin cultura, valorile, tradițiile și identitatea sa istorică sau socială. Cu speranța că în viitorul apropiat și celelalte școli din teritoriul nostru vor putea introduce opționalul în programele lor școlare, vom fi mereu implicați în salvarea culturii tradiționale din Țara Vrancei.

Pentru a înțelege importanța introducerii în școlile sau liceele noastre a unei astfel de materii, chiar și opționale pentru început, vă prezentăm câteva motive care au stat la baza schimbărilor preconizate prin o astfel de educație, una privind Patrimonul cultural:

Programa are un caracter inovator: este prima inițiativă educationala care are ca principala misiune formarea unei personalitati culturale, apte sa respecte patrimoniul cultural national si local la standarde europene. Disciplina ”Educatie pentru patrimoniul cultural” va determina crearea unui model de bună practică in domeniul patrimoniului cultural mobil, imobil si imaterial. Programa are ca fundament teoretic si practice politicile europene și naționale care statuează promovarea identității culturale, activități comune între cultură și educație, precum și față de politicile de dezvoltare locale.

Apreciind valoarea patrimoniului cultural romanesc ca fiind deosebit de bogat, atat prin vechime si diversitate cat si prin valoarea istorico-documentara, avem obligatia sa promovam proiecte culturale si  educationale durabile care sa conduca la formarea si dezvoltarea unei personalitatii autonome si creative. Exprimarea culturală adaugă învăţării calităţile creative şi imaginative. Luand act atat de  misiunea  Ministerului Culturii cat si a Ministerului Educatiei din Romania, se impun programe privind salvarea, conservarea, resaurarea si valorificarea in plan spectacular si educational a patrimoniului cultural si istoric de care dispune tara noastra

Din perspectiva nevoii de adaptarea a curriculumului national la schimbarile si structura invatamantului preuniversitar, precum si valorificarea experientei pozitive privind proiectarea acestuia pornind de la competente ca achizitii finale ale invatarii, propunerea nostra de indroducere a unei discipline optionale Educatie pentru patrimoniul cultural  devine o necesitate prin finalitatile pe care le propune, adica cunosterea de catre absolventii nivelului preuniversitar a parimoniului cultural, cercetarea, conservarea si promovarea acestuia.

 

 

 

    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.