English
CONTUR – COoperare Națională pentru TUrism Rural
19 May 2023

GAL Țara Vrancei a depus, alături de alte două GAL-uri partenere, proiectul de cooperare ”CONTUR – COoperare Națională pentru TUrism Rural”, proiect care a fost selectat pentru finanțare pe Submăsura 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală ( GAL). În urma semnării contractului de finanțare, acțiunile proiectului vor începe a fi realizate conform calendarului de implementare.

Proiectul își propune dezvoltarea durabilă a microregiunilor reprezentate de cele trei Grupuri de Acțiune Locală partenere (GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării”, Asociația ”Grupul de Acțiune Local Țara Vrancei”), ca urmare a stimulării și promovării turismului sustenabil prin valorificarea potențialului local, inclusiv a mai multor arii naturale protejate, situri Natura 2000, promovarea producătorilor locali, a identității şi culturii locale, dezvoltarea diverselor forme de parteneriat și cooperare prin acțiuni inovative.

Obiectivele specifice:
OS1. – Valorificarea într-o manieră inovatoare potențialul turistic local, promovarea traseelor turistice/tematice care integrează obiectivele patrimoniului cultural și de mediu cu meșteșugurile și producătorii locali, gastronomia artizanală locală, generând evenimente culturale de cunoaștere și socializare organizate pe teritoriul fiecărui GAL partener.
OS2. – Implicarea a cel puțin 40 producători locali, care derulează activități individuale, în asociații, grupuri și parteneriate ale acestora în promovarea, brandingul, marketingul și publicitatea produselor locale vizând valorificarea superioară a acestora în teritoriul celor 3 GAL-uri partenere, derulând activități comune care implică conlucrarea producătorilor locali din cele 3 microregiuni.
OS3. – Promovarea identității şi culturii locale a celor 3 teritorii GAL în cadrul unor evenimente derulate cu implicarea producătorilor și a altor actori locali (artiști, autorități etc) pentru atragerea turiștilor în teritoriu, pe perioada de implementare a proiectului;
OS4. – Promovarea formelor asociative și valorificarea produselor locale prin accesarea de piețe noi, crearea și promovarea de lanțuri scurte de producție și desfacere;
OS5. – Promovarea asociativității în rândul producătorilor, meșteșugarilor și structurilor implicate în turism la nivel local în cele 3 teritorii GAL implicate în proiect în cadrul acțiunilor comune derulate.

Bugetul total al proiectului este de 414.885,54 euro fără TVA, din care bugetul activităților ce vor fi realizate de GAL Țara Vrancei este de 84.552,54 euro fără TVA, finanțare nerambursabilă.

 

      Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
      Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.