English
Angajăm Evaluator proiecte
16 Oct 2017
GAL Țara Vrancei dorește să angajeze o persoană-resursă pe postul de ”Evaluator proiecte”, pe perioadă determinată, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL)– LEADER.
 
Descrierea postului:
– elaborarea documentației specifice necesare implementării SDL GAL Țara Vrancei (realizarea Ghidurilor Solicitantului și anexelor aferente, a apelurilor de selecție/depunere proiecte, formulare de verificare);
– verificarea/evaluarea conformității și eligibilității a proiectelor/cererilor de finanțare depuse și înregistrate la GAL Țara Vrancei;
– verificarea/evaluarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii măsurilor din SDL;
– monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin SDL și a sumelor rambursate beneficiarilor.
 
Cerințe pentru ocuparea postului:
– absolvent studii superioare finalizate cu diplomă de licență (studiile economice constituie un avantaj);
– cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office);
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu/avansat (limba engleză constituie un avantaj);
– să dețină permis de conducere categoria B.
 
Constituie un avantaj:
– deținerea unei poziții anterioare similare;
– absolvirea unui curs de perfecționare cu specializarea Manager de proiect sau Evaluator proiecte;
– experiența în implementarea de proiecte finanțate cu fonduri europene;
– dacă este nativ din teritoriul GAL Țara Vrancei.
 
Cei interesați sunt rugați să transmită CV-urile la adresa de email office@tara-vrancei.ro până la data de 23.10.2017.
    Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
    Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.